pondělí 11. ledna 2016

Registrační značka jako dekorace za 600 Kč, aneb jak nepsat zákony

Hned s nástupem prvního pracovního týdne tohoto roku se v tisku objevily články, zabývající se "skvělou" novinkou z dílny Ministerstva dopravy a to značkami na přání a možností získat třetí registrační značku.  Výhody či nevýhody značky na přání nehodlám probírat - v tisku se na toto téma objevilo dostatek článků, včetně upozornění na nedostatky právní úpravy. Ale co je překvapující, nikdo se zatím příliš nezabývá druhou novinkou, totiž možností získat další tabulku s registrační značkou.


Sám mám nosič na kola (viz tenhle příspěvek) a používám jej buď s plastovou napodobeninou značky a nebo na dalších autech jen přecvaknutím tabulky s RZ z držáku na autě do držáku na nosiči. A v téhle praxi budu pokračovat - nehodlám si kupovat od státu kus plechu za 600.00 korun českých, který mi navíc bude zcela k ničemu. Proč? Protože dotyčný zákon stejně nedovoluje použít takovou tabulku s  RZ na nosič kol.

Co konkrétně říká?

§ 7d
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou
a) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo

b) v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.


V zákoně není ani slovo o možnosti umístit takto vydanou RZ na nosič kol. Zákon popisuje jakési nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, oproti tomu můj nosič je schválen jako nosič zavazadel/nosič kol a určen k přichycení k/na vozidlo. 

Pojem nosné zařízení zákon ani navazující právní předpisy neznají, důsledně se pracuje s pojmem nosič a to zejména v rozhodné příloze č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-341#cast3) - to je laicky shrnuto předpis, na základě kterého se u nás schvalují věci určené pro provoz na komunikacích. Nosič zavazadel se k vozidlu zásadně jen přichycuje - viz písmeno G zmíněné přílohy.

Co je to nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu ví snad  na ministerstvu dopravy, ale zapomněli to sdělit..... Záhadou je, proč se nedrží zavedených pojmů a termínů, které mají oporu v zákoně,  a zavádí si takto další. To lze ale vysvětlit  snahou o legislativní svépomoc, kterou lze u tohoto orgánu pozorovat už delší dobu - například způsob zavedení značky zimní výbava je toho příkladem.

Možná bych si mohl říci, že příliš slovíčkařím, ale zákon má být snad srozumitelný a konzistentní. Kdyby třeba novela zákona v nějakém svém bodě místo termínu řidičské oprávnění použila pojem vůdčí list, asi by bylo více zřejmé, že to není v pořádku.

Zkrátka ta třetí tabulka s  RZ za 600Kč, která vyžaduje dvě návštěvy úřadu a dlouhé čekání, je v případě použití na nosiči kol  rovnocenná (rozuměj, hrozí stejně drastické likvidační tresty a pokuty) plastové tabulce, kterou vám udělají obratem - někde zdarma při koupi nosiče a nebo za poplatek cca 150 - 400 Kč. Navíc je celkově odolnější než plechová tabulka.

A nakonec důrazné upozornění - nejsem právník a výše uvedené je jen můj osobní názor, byť podpořený výňatky z platné legislativy. 

Žádné komentáře:

Okomentovat