pondělí 1. února 2016

Visual Studio 2015 - deset zajímavých rozšíření


Visual Studio je v nové verzi 2015 zase o kousek dokonalejší než předchozí verze. Ale samozřejmě není naprosto dokonalé a tak při své práci pořád používám nějaká rozšíření. Pokud možno bezplatné - šetří se všude a tak koupě licence nějakého ryze komerčního produktu často není možná. Takže tady je seznam deseti rozšíření, která mám nainstalována.1. Productivity Power Tools 2015

Asi je zbytečné představovat, prostě nepostradatelný pomocník. Mimo export kódu jako html do schránky - což jsem popsal tady - toho umí daleko více - například si přenastavit umístnění záložek v UI nebo si nastavit pomocné čáry v editoru, aby kód zbytečně nepřetékal do šířky. 

2. Style Cop

Ve firmě není nutné sepisovat pravidla pro psaní kódu, stačí se jen řídit pokyny tohoto mocného nástroje. Existuje už pěkně dlouho a spolu s Code Analysis přispívá k psaní dobrého kódu. O těchto pomocnících jsem psal už v příspěvku Policisté co pomáhají a chrání v roce  2008.

3. Code Maid

Rychlý úklid kódu, vyčištění zdrojáku. Přeorganizuje třídu dle pravidel, například napřed definice fieldů, konstruktory, metody a podobně. Během chvilky je zdrojový kód dle pravidel.

a tak lze z tohoto:

   class UglyClass
   {
      public void DoSomething()
      { }
 
      private int counter;
 
               public int Counter { get { return this.counter;} set { this.counter = value; } }
 
      public UglyClass(int counter)
      {
         this.counter = counter;
      }
 
      string myName;
 
      public string Name { get; set; }
   }
udělat toto:
internal class UglyClass
{
   private int counter;
 
   private string myName;
 
   public UglyClass(int counter)
   {
      this.counter = counter;
   }
 
   public int Counter { get { return this.counter; } set { this.counter = value; } }
 
   public string Name { get; set; }
 
   public void DoSomething()
   { }
}


4. Visual Studio Spell Checker

Nikdo nedělá rád zbytečné chyby a pokud pracujete ve firmě, kde se komentáře v kódu píši anglicky, je tohle téměř nezbytná pomůcka. Upozorní na zbytečné překlepy a nabídne jejich rychlou opravu.5. Microsoft Code Lens Code Health Indicator

Přímo zpřístupní základní metriky kódu - a hned je vidět, kde je potřeba přidat co se týče komplexnosti kódu :-)


6. VS Color Output

Output okénko se pěkne zabarví a tak se v něm snadněji orientuje.

7. Move Type To File

Pokud máte v jednom souboru více definic tříd, stačí klepnutí a definice se přesune do vlastního souboru, pojmenovaného dle názvu třídy. 

8. Comments Plus

Komentáře kurzivou a umožňující jednoduché formátování pomocí značek:

// Special handling for quoted field
//! be very careful when changing it
//x some old comment
//TODO: special task to finish
//!? what  does it mean

9. RazorEngine.Generator

Aneb využití razoru i mimo web aplikace. Více jsem se rozepsal v samostatném příspěvku Využítí Razor mimo web na konci roku 2014.


10. File Nesting

Ve VS 2013 a níže jsem používal VS Commands, ale ty pod VS 2015 nějak nefungují. Takže pro zanoření souborů pod sebe teď používám toto rozšíření.


Žádné komentáře:

Okomentovat