sobota 9. prosince 2017

Jak se vyhnout chybě CA1303: Do not pass literals as localized parameters

 Pokud je zapnuta analýza kódu a nastavena většina pravidel, stane se při zavedení nové metody, která používá jako parameter string a jejím volání, že kompilace kódu skončí chybou.

Ono je to technicky vzato varování, ale lze si v projeku nastavit, že tato varování budou považovány za chybu.


Mějme podobnou metodu:

public static object ThrowIfNull<TException>(this object value, string message) where TException : Exception
{
    if (value == null)
    {
        throw (TException)Activator.CreateInstance(typeof(TException), message);
    }
 
    return value;
}

A pokud ji voláme:

course.ThrowIfNull<ResourceNotFoundException>("The requested course is not found in the Course database.");

Dostaneme následující  chybu při kompilaci:

CA1303 Method 'xxx' passes a literal string as parameter 'message' of a call to 'GuardHelperExtensions.ThrowIfNull<ResourceNotFoundException>(this object, string)'. Retrieve the following string(s) from a resource table instead: "The requested course is not found in the Course database.".

Hlášku dostanete, když se pokusíme přes parametr přímo předat řetězec a něco z tohoto je splněno:
 • LocalizableAttribute parameteru je nastaven na true 
 • Parametr má v názvu slova jako Text, Message nebo Caption 

Na výběr je pak buď potlačit toto hlášení přes SuppressMessage atribut na dotčeném místě a nebo, pokud volaná metoda je upravitelná a jste si jisti, že žádnou lokalizaci vlastně nechcete, použitím již zmíněného LocalizableAttributu:
public static object ThrowIfNull<TException>(this object value, [Localizable(false)] string message) where TException : Exception
{
    if (value == null)
    {
        throw (TException)Activator.CreateInstance(typeof(TException), message);
    }
 
    return value;
}
A je to, při všech voláních této metody můžeme používat přímo řetězec a to bez následného chybového hlášení.

11 komentářů:

 1. It has been simply incredibly generous with you to provide openly what exactly many individuals would’ve marketed for an eBook to end up making some cash for their end, primarily given that you could have tried it in the event you wanted.

  Selenium Training in Chennai

  OdpovědětVymazat

 2. This is so informative blog and i have used this 5 minutes thing very useful too happy with this blog........


  MSBI Training in Chennai
  Base SAS Training in Chennai
  Hadoop Training in Chennai

  OdpovědětVymazat
 3. Thanks for sharing, Really it is an amazing article I had ever read. I hope it will help a lot for all. Thank you so much for this amazing posts and please keep update like this.
  Web design company in chennai

  OdpovědětVymazat
 4. Thank you for sharing such a nice and interesting blog with us. hope it might be much useful for us. keep on updating...

  SAP Training in Chennai

  OdpovědětVymazat
 5. This is very nce one.. really spend time with good thing.... i will share this to my frends...thank you so much for this post....
  waiting for the next blog.....

  Data Warehousing Training in Chennai


  OdpovědětVymazat
 6. It is more useful and knowledgeable. I hope it will help a lot for all. Thanks for sharing.
  SAP ABAP Training in Chennai
  SAP Training in Chennai

  OdpovědětVymazat
 7. It's interesting that many of the bloggers your tips helped to clarify a few things for me as well as giving.. very specific nice content.

  3D printing in Chennai

  3D printing companies in Chennai

  3D printing service Chennai

  3D printing service in Chennai

  OdpovědětVymazat
 8. Thanks for the informative article. This is one of the best resources I have found in quite some time. Nicely written and great info. I really cannot thank you enough for sharing.

  OFFERS IN CHENNAI

  OdpovědětVymazat