neděle 25. září 2016

Konfigurace metody

Postupy zmíněné v článcích o konfiguračních souborech - zde a zde - jsem využil a udělal jsem si knihovnu pro vytvoření objektu a jeho naplnění hodnotami z konfigurace. Nicméně při sepisování požadavků jsem narazil na problém, že předání všech možných kombinací nastavení do objektu, respektive metody) by vedlo k mnoha přetížením dané  metody a celkově obtížnější orientaci v kódu (používám Code Analysis a tedy nejde jen tak použít nepovinné parametry, metoda se musí přetížit). 
Konkrétně jsem chtěl nastavit:


 • zdroj konfiguračních dat, například jestli budou z konfiguračního souboru, ze Service Fabric konfigurace apod
 • které vlastnosti nenastavovat,
 • a které naopak nastavit
 • jak je mapovat na určitý klíč v konfiguraci
 • jak nastavit společnou předponu v názvu klíče

Nakonec jsem použil něco, co si pracovně nazývám Fluent settings.   Pro výše uvedené požadavky jsem si definoval toto rozhraní:

public interface IBindingRule<TElement>
{
    IBindingRule<TElementExclude<TProperty>(Expression<Func<TElementTProperty>> propertyLambda);
 
    IBindingRule<TElementSetOnly<TProperty>(Expression<Func<TElementTProperty>> propertyLambda);
 
    IBindingRule<TElementMapTo<TProperty>(
        Expression<Func<TElementTProperty>> propertyLambda,
        string sourceName);

    IBindingRule<TElementPrefix(string name);
 
    IBindingRule<TElementFrom(IValueProvider source);
}

a metodu pro vytvoření objektu a jeho naplnění konfiguračními daty jsem upravil takto:

public delegate void ConfigurationBindingSettings<TElement>(IBindingRule<TElementelement);
 
public static TElement CreateAndSetInstance<TElement>(ConfigurationBindingSettings<TElementsettings)

Tato metoda si po spuštění vytvoří instanci objektu, který rozhraní implementuje a vykoná všechny určené akce (voláním settings(instance objektu)). Ve výsledku to pak vše dohromady umožní tento zápis v kódu, který vytvoří instanci třídy ConnectionPolicy a  naplní ji konfiguračními hodnotami mimo třech určených vlastnosti:

var documentDbConnectionPolicy = ConfigurationActivator.CreateAndSetInstance<ConnectionPolicy>(
    settings => settings
    .From(From.ServiceFabricConfigurationPackage("Config""Policy"))
    .Prefix("DocumentDb.ConnectionPolicy")
    .Exclude(p => p.EnableEndpointDiscovery)
    .Exclude(p => p.MaxConnectionLimit)
    .Exclude(p => p.UserAgentSuffix));

Ten delegát je vlastně jen náhradou zápisu Action<IBindingRule<TElement>>, který nemá CA rád.
Díky výše uvedenému způsobu není nutné definovat metodu CreateAndSetInstance několikrát s různými vstupními parametry.

2 komentáře:

 1. Very nice post here and thanks for it .I always like and such a super contents of these post.Excellent and very cool idea and great content of different kinds of the valuable information's.
  Germany Education Consultants in Chennai

  OdpovědětVymazat
 2. Very nice post here and thanks for latest smartphone applications it .I always like and such a super colors of phone for these post.Excellent and very cool idea and great models and different kinds of the more information's.

  Fresher Jobs in Mumbai
  Fresher Jobs in Pune
  Fresher Jobs in Noida
  Fresher Jobs in Hyderabad

  OdpovědětVymazat