čtvrtek 15. září 2016

Pár tipů pro práci s Visual Studiem - Cops and Resources

Pokud píšete kód a používáte pro jeho kontrolu jak Code Analysis (aka FxCop), tak i StyleCop, tak vás jejich hlášky, samozřejmě v závislosti na zapnutých pravidlech, dokáží někdy dovést k šílenství, či alespoň k jeho okraji. Zejména pokud neprochází i vygenerovaný kód, a to i v případech, že se o něj postaraly knihovny a nástroje od firmy Microsoft.


Naštěstí existují tyhle dvě finty, jak chybové hlášky potlačit:

pro StyleCop:  na začátek souboru je nutné přidat tento komentář:
// <auto-generated>

pro Code Analysis: odekorováním třídy atributem GeneratedCode, například:

[GeneratedCode("Tool""version")]
public static class Startup

Otravné hlášky, se kterými stejně nejde většinou nic dělat, zmizí.

Resources

Někdy se překopíruje část kódu využívajícího resources do jiného projektu, resource soubor se pak překopíruje taky. Někdy ovšem obsahuje více položek, než které se v kopírovaném kódu skutečně používají a je tedy dobré je odstranit. Pomocí nástoje ResXManager, což je rozšíření pro Visual Studio a který je dostupný na adrese:
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/3b64e04c-e8de-4b97-8358-06c73a97cc68 
lze takové sirotky snadno vyhledat.
Pro správnou detekci je dobré dočasně vypnout ostatní projekty, které by mohly používat resource se stejným názvem (toho lze docílit pravým klikem na název projektu v Solution Explorer window a poté kliknutím na Unload Project). 
Nástroj lze navíc použít i pro jinou práci s resources soubory - jejich správu, export, překlad.

Žádné komentáře:

Okomentovat